Izdavač

Mirna d.d., Giordano Paliaga 8,
52 210 Rovinj, Hrvatska
T +385 52 702 100
F +385 75 805 634
E uprava@mirna-rovinj.hr

Koncept, planiranje i izrada web stranice

Burza d.o.o.
Rusanova 13, 10 000 Zagreb, Hrvatska
T +385 1 4818 408
E web@burza.hr
W web.burza.hr

MIRNA Poslovni sistem za ulov, preradu i promet ribom i ribljim prerađevinama, d. d., Rovinj, Giordano Paliaga 8,
Trgovački sud u Pazinu, MBS 040031749, OIB 15761637292,
Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59,10000 Zagreb IBAN HR5824840081107430554,
Erste&Steiermärkische bank, Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka IBAN 2424020061100752007
temeljni kapital 43.680.400,00 kuna / 5.797.385,36 euro uplaćen u cijelosti, broj dionica 4.368.040, nominalni iznos dionice 10,00 kuna/1,32 euro
predsjednik Nadzornog odbora Ivan Ostojić, predsjednik Uprave Velimir Vrhovski